เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง
Travel Guard


เช็คราคาเบี้ยประกัน
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel Guard

ต่อที่ 1

สำหรับประกันเดินทางแบบรายเที่ยวค่าเบี้ยกรมธรรม์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Starbucks e-coupon มูลค่า 300 บาท
สำหรับประกันเดินทางแบบรายปีทุกแผน รับฟรี Starbucks e-coupon 700 บาท

เพียงใส่ PROMO CODE : " AIGEAZY "

พิเศษ ต่อที่ 2 สำหรับลูกค้าประกันการเดินทาง Travel Guard เท่านั้น!
ได้รับสิทธิ์เช่า Pocket Wi-Fi หรือซื้อ SIM Card 4G Unlimited สำหรับใช้ในต่างประเทศ จาก Wi-ho เริ่มต้นแค่ 100 บาท เท่านั้น!
เช่า Pocket WIFI หรือซื้อ SIM Card ราคาพิเศษได้ที่ https://aig.wi-ho.co.th/ และใส่ Coupon CODE : " TA100 "

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ผ่านช่องทางออนไลน์ www.travelguard.in.th เท่านั้น
- จำกัด บัตรกำนัล 1 รายการ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
- ของสมนาคุณไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้
- ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
- ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด
- รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
- สำหรับของสมนาคุณ Starbucks Gift Voucher ที่มีการจัดส่งเป็น e-Voucher ทางบริษัทฯ จะส่ง SMS ภายใน 30-45 วัน หลังจากวันที่ออกกรมธรรม์ ตามเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เอาประกันที่ระบุไว้เมื่อซื้อประกันภัยเท่านั้น (1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์)
- หากท่านไม่ได้รับของสมนาคุณภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด ขอให้ท่านติดต่อสอบถามมาที่ 02 649 1999 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8:30 – 17:00 น. หากบริษัทฯไม่ได้รับการติดต่อมาภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการเดินทาง บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ

ข้อมูลประกันเดินทาง คลิกดูรายละเอียด ที่นี่

หมายเหตุ

- ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
- คำแนะนำ : ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง